Wat is het doel van zorgprogramma’s?

  • We bieden de best passende behandeling
  • U krijgt informatie over uw gezondheid 
  • U heeft meer grip op uw gezondheid
  • U krijgt de medicijnen die het beste bij u passen
  • U heeft meer te zeggen over de zorg die u krijgt
  • Zo veel mogelijk kwaliteit van leven 

Wat kan ik zelf doen? 

Stoppen met roken, meer bewegen, anders eten en zorgen voor ontspanning. Dit soort veranderingen in uw dagelijks leven kunnen u een stuk gezonder maken. 

We begrijpen dat het veranderen van leefstijl moeilijk is. Daarom begeleiden we u daar zo goed mogelijk bij. U kijkt samen met uw praktijkondersteuner wat u wilt bereiken. Welke hulp u daarbij nodig heeft. En wat u zelf kunt en wilt doen. 

Wij noemen dat ‘positieve gezondheid’. Samen bespreken waar u tegenaan loopt. En bedenken hoe u hier zelf (kleine) veranderingen in kunt aanbrengen. Door positief naar uw totale gezondheid te kijken, wordt het makkelijker gezond te leven. 

Zelf aan de slag met uw gezondheid

Wordt het zorgprogramma vergoed? 

Ja, de meeste kosten binnen uw zorgprogramma worden vergoed. En vallen niet onder uw eigen risico. Uw huisarts maakt deel uit van de zorggroep Stroomz of PoZoB. Deze zorggroep organiseert de zorgprogramma’s. En regelt dat uw zorgverzekeraar uw zorgprogramma vergoedt. Op de rekening van uw zorgverzekeraar ziet u dan ook Stroomz of PoZoB staan. 

Alle huisartsenzorg wordt sowieso vergoed. Daarbuiten is vergoeding afhankelijk van de begeleiding die u krijgt en uw zorgpolis. 

Wilt u precies weten wat er vergoed wordt? Kijk bij de informatie over uw zorgprogramma of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Worden mijn gegevens goed beschermd? 

De zorgverleners in uw zorgprogramma dienen goed op de hoogte te zijn van uw gezondheid. En van de medicijnen die u gebruikt. Dit helpt fouten voorkomen. 

Door de privacywet zijn uw gegevens niet automatisch beschikbaar voor andere zorgverleners. Daarvoor moet u toestemming geven. De huisarts kan u hierom vragen. Maar via Volgjezorg kunt u ook actief aangeven dat u het delen van gegevens toestaat. 

De zorgverleners in uw zorgprogramma volgen alle privacyrichtlijnen. Dit om te voorkomen dat uw persoonsgegevens illegaal worden gebruikt.

Kan ik een klacht indienen?

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken. En zorg van hoge kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Of misschien wilt u ons een tip geven om iets te verbeteren.

Wij ontvangen graag uw mening. Om te leren en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing.

Geef uw klacht door

Bekijk een van onze zorgprogramma’s:

Zorgprogramma Diabetes

Zorgprogramma Astma & COPD

Zorgprogramma Hart- en Vaatziekten

Zorgprogramma Psychische Klachten

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen (volgt binnenkort)