Gebruiksvoorwaarden

Post-Z organiseert groepsbegeleidingen voor patiënten van PoZoB en Stroomz. Bij deelname aan de groepen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Algemeen 

Door deelname aan een groep wordt ingestemd met de bereidheid om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn en bereidbaarheid om thuis te oefenen (huiswerk te maken). 

Deelname 

Per groepsbegeleiding staat vermeld voor welke doelgroep de groep bestemd is.

Aanmelden voor groepsbegeleiding

 • Inschrijven voor de volgende groepen kan alleen op verwijzing van de huisarts: 
  • Cognitieve Therapie
  • COMET
  • Gezond Voor Hart en Vaten
  • GLI 
  • Grip op Stress
  • Mindfulness
  • Ruimte in je Hoofd
  • Zoutworkshop

U ontvangt per e-mail een uitnodiging van info@post-z.nl. Via deze e-mail kunt u uw account activeren en u inschrijven voor de groep met uw voorkeur. 

 • Voor de Worskhops Postitief gezond en WRAP is er geen verwijzing van de huisarts nodig. Een account aanmaken en aanmelden kan rechtstreeks via de website van Post-Z. 

Zolang er nog plekken beschikbaar zijn is de sluitingsdatum van inschrijving 1 dag vóór aanvang van de groep. 

Afspraken

 • Bij het missen van 2 of meer bijeenkomsten beslist de trainer of voortzetting zinvol is. 
 • Afmelding door ziekte kan bij Post-Z of bij de trainer (als trainer contactgegevens gedeeld heeft) 

Kosten

De kosten voor de groepsbegeleiding worden 100% vergoed door de zorgverzekering. Het kost u geen eigen risico. 

Voor bepaalde groepen wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor administratie en materiaalkosten. Dit kan een eigen bijdrage zijn van 7,50 euro of 35 euro. 

Annulering

 • Annuleren (via contact met Post-Z) kan tot 7 dagen voor aanvang van de groep. 
 • Zowel bij niet tijdig annuleren als bij het niet verschijnen bij de eerste bijeenkomst kan Post-Z de eigen bijdrage niet terugstorten vanwege gemaakte kosten voor locatie en administratieve afhandeling. U kunt een nieuwe uitnodiging ontvangen waarmee u zich kunt inschrijven voor een groep op een later moment. 

Annuleren of wijzigen door Post-Z

Indien het aantal inschrijvingen naar ons oordeel onvoldoende is of wanneer er een andere reden is waardoor de groep niet door kan gaan, kan het voorkomen dat de bijeenkomsten naar een andere datum en/of tijdstip wordt verplaatst of wordt geannuleerd. Als de nieuwe datum en/of het tijdstip u niet schikt, kunt u de groep kosteloos annuleren. Post-Z heeft het recht de locatie, de docent, de inhoud van de bijeenkomsten en/of het materiaal te wijzigen. 

Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die door patiënten, verwijzers en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de medewerkers van Post-Z en de trainers. 
 • Alle medewerkers, trainers en leefstijlcoaches van Post-Z gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden. 
 • Meer informatie over ons privacybeleid 

Post-Z 

Post-Z is een samenwerking van PoZoB en Stroomz

Hoofdkantoor Post-Z
Gebouw Strijp-Z
Tilburgseweg-West 100
5652 NP Eindhoven

Stichting Stroomz 
KvK-nummer: 41088261
Vestigingsnummer: 000029054885
Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven