Uw meetgetallen (hart- en vaatziekten)

Op deze pagina vindt u informatie over wat uw meetwaarden bij hart- en vaatziekten betekenen. 

Bloeddruk

Wat een ‘normale’ bloeddruk is, is afhankelijk van hoe gemeten wordt. Richtlijnen gaan uit van een hogere druk als u op spreekuur bent. Thuis is uw bloeddruk meestal lager. Vandaar de volgende richtlijn:

Meten in de Spreekkamer: 
Maximale bovendruk: 140 mmHg
Maximale onderdruk: 90 mmHg
Meten Thuis / 30 min meting:
Maximale bovendruk: 135 mmHg
Maximale onderdruk: 85 mmHg
Meten Thuis / 24 uurs meting: 
Maximale bovendruk: 130 mmHg
Maximale onderdruk: 80 mmHg

Bij mensen met een verminderde nierfunctie, hartfalen en/of een hartinfarct in het verleden, zien we het liefst de bovendruk onder de 130 mmHg (125 mmHg thuis).

Bij mensen die 70 jaar of ouder zijn en géén hart-vaat of nierziekte hebben, wordt een wat hogere bloeddruk geaccepteerd. Hierbij is een bovendruk van max. 150 mmHG op spreekuur prima (145 mmHg thuis). Ook vinden we het bij mensen van 70 jaar en ouder belangrijk om niet te streng naar de onderdruk te kijken vanwege valgevaar. De onderdruk zien we op spreekuur daarom graag tussen de 70 en 95 (thuis tussen de 65 en 90).

Op de website van de Hartstichting kunt u uw waardes invullen voor een  bloeddruk advies. Geef daarbij duidelijk aan of uw bloeddruk thuis gemeten is of ergens anders. U stemt met uw praktijkondersteuner af wat voor u de 'normaalwaardes' zijn. En wanneer u contact moet opnemen.

Hartslag

Een normale hartslag ligt tussen de 60 en 100 slagen per minuut en is regelmatig.

Bel de huisarts:

  • Als u 2 keer of vaker een onregelmatige hartslag heeft en daar niet mee bekend bent
  • Of als u klachten heeft: hartkloppingen, pijn op de borst of onwel zijn

Cholesterol

Op de site van de Hartstichting leest u alles over cholesterol en de meetgetallen die normaal zijn. Individueel kan er afgeweken worden van de beschreven streefwaarden.

Nierfunctie

Tijdens het jaarlijkse onderzoek dat u krijgt, wordt uw nierfunctie ook altijd gecontroleerd. Dit gebeurt middels een bloed en urine onderzoek.

Het risico op nierschade schat uw zorgverlener in op basis van:

  • De filterfunctie van uw nieren (eGFR)
  • Het eiwitverlies via uw urine

Hiervoor wordt de onderstaande richtlijn gebruikt:

Nierschade

Ga naar de website van de Nierstichting voor meer informatie over:

  • Wat uw nieren precies doen
  • Waarom onderzoek naar uw nierfunctie zo belangrijk is

Voor meer uitleg over de fases van nierschade kijkt u op nieren.nl.

Kijk op onze themapagina hart en vaten wat u (zelf) kunt doen om uw meetgetallen te verbeteren.

Verbeter uw meetgetallen