Uw meetgetallen (diabetes)

Op deze pagina vindt u informatie over wat uw meetwaarden bij diabetes betekenen. 

Glucose

Om te bepalen of u diabetes type 2 heeft, meten we hoeveel suiker in uw bloed zit. Dat noemen we de ‘nuchtere glucosewaarde’. Dit getal hoort tussen 4,5 en 5,6 te liggen. Als dit getal 2 keer 7,0 of hoger is geweest, heeft u diabetes. Dan gaan we regelmatig uw bloedsuiker meten.

Vaak meten we ook uw ‘HbA1c’. Dat getal geeft aan hoe uw bloedsuiker was in de afgelopen periode. Zit u op de goede weg of valt het tegen? Dit HbA1c getal is ook belangrijk bij de vraag om met medicijnen te starten.

Hieronder vind u een overzicht van de streefwaarden bij diabetes. En daaronder een gekleurd lijstje met de oude en nieuwe manier van meten. De getallen die we bij u meten, moeten niet te hoog of te laag zijn. Streefwaarden kunnen trouwens per persoon verschillen. Vraag daarom aan uw zorgverlener wat uw persoonlijke streefwaarden zijn.

Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op hart en vaat problemen. Daarom is het ook van belang uw bloeddruk, hartslag, cholesterol en nieren goed te houden. Ook dit kunnen we meten.

Bloeddruk

Wat een ‘normale’ bloeddruk is, is afhankelijk van hoe gemeten wordt. Richtlijnen gaan uit van een hogere bloeddruk als u op het spreekuur bent. Thuis is uw bloeddruk meestal lager. Vandaar de volgende richtlijn:

Meten in de Spreekkamer:
Maximale bovendruk: 140 mmHg
Maximale onderdruk: 90 mmHg
Meten Thuis / 30 minuten meting:
Maximale bovendruk: 135 mmHg
Maximale onderdruk: 85 mmHg
Meten thuis / 24 uurs meting:
Maximale bovendruk: 130 mmHg
Maximale onderdruk: 80 mmHg

Bij mensen met een verminderde nierfunctie, hartfalen en/of hartinfarct in het verleden, zien we het liefst de bovendruk onder de 130 mmHg (125 mmHg thuis).

Bij mensen die 70 jaar of ouder zijn en géén hart-, vaat- of nierziekte hebben, wordt een wat hogere bloeddruk geaccepteerd. Voor hun is een bovendruk van maximaal 150 mmHG op spreekuur prima (145 mmHg thuis).

Ook vinden we het bij mensen van 70 jaar en ouder belangrijk om niet te streng naar de de onderdruk te kijken vanwege valgevaar. De onderdruk zien we op spreekuur daarom graag tussen de 70 en 95 (thuis tussen de 65 en 90).

Hartslag

Een normale hartslag ligt tussen de 60 en 100 slagen per minuut en is regelmatig.

Bel de huisarts:

  • Als u 2 keer of vaker een onregelmatige hartslag heeft en daar niet mee bekend bent
  • Of als u klachten heeft: hartkloppingen, pijn op de borst of onwel zijn

Cholesterol

Op de site van de Hartstichting leest u alles over cholesterol en de meetgetallen die normaal zijn. In uw geval kan er wellicht afgeweken worden van de beschreven streefwaarden.

Nierfunctie

Tijdens het jaarlijkse onderzoek dat u krijgt, wordt uw nierfunctie ook altijd gecontroleerd. Dit gebeurt middels een bloed en urine onderzoek.

Het risico op nierschade schat uw zorgverlener in op basis van:

  • De filterfunctie van uw nieren (eGFR)
  • Het eiwitverlies via uw urine

Hiervoor wordt de onderstaande richtlijn gebruikt:

Ga naar de website van de Nierstichting voor meer informatie over:

  • Wat uw nieren precies doen
  • Waarom onderzoek naar uw nierfunctie zo belangrijk is

Voor meer uitleg over de fases van nierschade kijkt u op nieren.nl.

Kijk op onze themapagina diabetes wat u (zelf) kunt doen om uw meetgetallen te verbeteren.

Verbeter uw meetgetallen