Zorgprogramma Astma & COPD

Mensen met astma en COPD hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma Astma & COPD werken alle zorgverleners die u nodig heeft onderling samen. De zorg rondom uw ziekte wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Een betrokken team zorgverleners

Binnen het zorgprogramma werken uw huisarts en praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met een diëtist, fysiotherapeut of longarts.

Afhankelijk van wat u wenst en nodig heeft, schakelen we de juiste persoon in. Zo leveren we u zorg op maat. Dat is heel belangrijk en fijn voor u.

Wie doet wat

U kunt rekenen op een team van zorgverleners dat weet wat u nodig heeft. En die van elkaar weten wat ze doen:

 1. Praktijkondersteuner
 2. Uw huisarts
 3. Fysiotherapeut
 4. Diëtist

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner helpt om uw ziekte te accepteren. En bij psychische problemen die te maken hebben met astma. Ook problemen in relatie tot werk of gezin.

Longarts en kaderarts

De longarts en kaderarts ondersteunen de huisarts zo nodig bij het beoordelen van longfunctie testen. Ook geven zijn advies hoe te behandelen. Zij dragen daarnaast bij aan het vergroten van de kennis van huisarts en praktijkondersteuner.

Behandelingen

Binnen het zorgprogramma Astma & COPD kunt u als patiënt de volgende behandelingen verwachten:

 • Longfunctietest
  De longfunctietest is nodig om een diagnose te kunnen stellen. Na een jaar wordt deze herhaald. Of uw longfunctie daarna opnieuw beoordeeld wordt, hangt af van hoeveel klachten u heeft. En de mate van controle die u ervaart over uw astma en/of u rookt.
 • Medicijnen
  De meeste mensen met COPD of astma gebruiken inhalatiemiddelen. Deze medicijnen ademt u in en werken rechtstreeks in op uw luchtwegen. U krijgt hierover informatie en instructie van de praktijkondersteuner en apotheek.

Bekijk de instructie zelf (website)

 • Griepprik
  U ontvangt jaarlijkse een uitnodiging voor de griepprik. Dit is extra belangrijk voor COPD en astma patiënten die dagelijks ontstekingsremmende inhalatie medicatie gebruiken. Om ernstige complicaties van griep te voorkomen.

Onderzoeken die gedaan kunnen worden:

 • Allergietest
  Bloedprik waarbij getest wordt op antistoffen tegen boom- en graspollen, huisstofmijt, kat en hond.
 • Longfunctie onderzoek
  Alleen in de eerste drie jaar na de diagnose, als astma of COPD niet stabiel is of als u nog rookt.
 • Longfoto
  Alleen indien daar reden toe is, bijvoorbeeld als u langdurig hoest.

Flexibel contact, online of fysiek

Met uw praktijkondersteuner bespreekt u hoe vaak u (nog meer) contact wilt hebben. U kunt ook kiezen op welke manier u contact heeft:

 • Online een vraag stellen
 • Beeldbellen
 • Telefonisch contact
 • Een fysieke afspraak

"Makkelijk een vraag stellen of een afspraak maken via de ‘patiënten app’"

Al uw afspraken vindt u terug in uw online dossier in de ‘patiënten app’ van uw huisarts. Als voorbereiding op het consult ontvangt u een klachtenlijst en de vragenlijst Positieve Gezondheid. Deze ontvangt u per e-mail van de praktijkondersteuner.

Zo bereidt u uw afspraak voor 

Wat kan ik zelf doen

COPD en astma gaan nooit meer over. Er zijn veel dingen die u zelf kunt doen om controle over uw ziekte te houden. En te voorkomen dat de eventuele schade aan uw longen toeneemt.

Kijk op de themapagina Luchtwegen om meer te lezen over uw aandoening.

Het maken van een longaanval actieplan

Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring die mensen met COPD of astma meestal wel kennen. Het is belangrijk om samen met uw zorgverlener een longaanval actieplan op te stellen. Zodat u weet wat u moet doen als u een longaanval heeft.

Zo maakt u een plan voor een longaanval

Kosten zorgprogramma

De meeste kosten binnen uw zorgprogramma worden vergoed. En vallen niet onder uw eigen risico.  Ook de longfunctietest wordt vergoed. Als deze in de huisartsenpraktijk wordt gedaan.

Voor sommige onderdelen van het zorgprogramma moet u wel betalen:

 • Medicatie: eigen risico
 • Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen (raadpleeg uw polis)
 • Diëtist bij overgewicht: valt binnen het zorgprogramma (bij verwijzing door praktijkondersteuner of huisarts krijgt u 120 minuten per jaar vergoed zonder aftrek van eigen risico)

Lees meer over vergoedingen

Meer informatie over zorgprogramma’s