Over ons

Samen voor zorg en Samen sterker 

Regionale huisartsenorganisaties PoZoB en Stroomz werken samen onder de naam Post-Z, aan een gezonder Zuidoost-Brabant.

Voor iedereen de juiste zorg betekent steeds méér samenwerken. 

Vanuit Post-Z werken we samen aan regionale programma's voor inwoners in onze regio die extra aandacht nodig hebben. We werken onder andere aan de zorg voor patiënten in onze regio met een chronische aandoening, de zorg voor kwetsbare ouderen, de zorg voor mensen met psychische klachten. 

En ook werken we samen aan de voorwaarden om de juiste zorg te bieden, zoals het komen tot oplossingen voor het tekort aan huisartsen en assistentes in onze regio.

Bij Post-Z ondersteunen we, delen actuele kennis en bieden groepsbegeleidingen vanuit één vaste plek.