Zorgprogramma Psychische Klachten

Binnen de huisartsenpraktijk kunnen de huisarts en POH-GGZ (praktijkondersteuner) ondersteuning geven bij geestelijke klachten. Aan zowel volwassenen, kinderen als jongeren. Soms gaan deze problemen gepaard met lichamelijke klachten. Ook ouders van het kind of de jongere met psychische klachten kunnen bij het zorgprogramma betrokken worden. 

Een betrokken team zorgverleners

Er zijn diverse personen betrokken bij de zorg rondom uw psychische klachten. Waar gewenst is dat uw partner of een andere naaste. Ook ouders van een kind of jongere met psychische klachten kunnen bij het zorgprogramma betrokken worden. 

Daarnaast zijn er één of meerdere hulpverleners betrokken in de zorg voor uw klachten. Samen met alle betrokkenen denkt en beslist u mee over uw begeleiding en behandeling.

Wie doet wat

Het team dat u kan ondersteunen bij uw psychische klachten bestaat uit: 

Praktijkondersteuner

Indien nodig kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ voor:

 • Een bijdrage in de diagnose stelling
 • Hulp bij het vinden van de juiste ondersteuning
 • Begeleiding bij de klachten

  Assistente 

  De assistente ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner (administratief). Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account voor online behandelmodules.

  Psycholoog

  De huisarts kan een vraag bij de psycholoog neerleggen om mee te denken:

  • Over de juiste zorg rondom uw klachten
  • Wanneer hij hulp wil bij het verklaren van de klachten
  • Wanneer hij hulp wil bij het verklaren van uw problematiek

  Psychiater/kinderpsychiater

  De huisarts of praktijkondersteuner kan een vraag bij de (kinder)psychiater neerleggen voor specifieke behandelvragen en medicatie.

  Fysiotherapeut

  De fysiotherapeut helpt bij lichamelijke klachten. En begeleidt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting/belastbaarheid en spanning/ontspanning.

  Hulp binnen het sociaal domein

  In sommige gevallen ligt de oplossing van de klachten op het vlak van welzijn/ sociaal domein. Onder sociaal domein verstaan we de organisaties die uitvoering geven aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de wet Publieke gezondheid.

  Denk bijvoorbeeld aan een zorginstelling, een onderwijsorganisatie en een arbeidsbemiddelingsbureau. Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan gezondheid, welzijn en veiligheid.

  De praktijkondersteuner of huisarts kan u hiernaartoe verwijzen voor verdere hulp.

  Flexibel contact, online of fysiek

  Met uw praktijkondersteuner bespreekt u hoe vaak u contact wilt hebben. U kunt ook kiezen op welke manier u contact heeft:

  • Online een vraag stellen
  • Beeldbellen
  • Telefonisch contact
  • Een fysieke afspraak

  Makkelijk een vraag stellen of een afspraak maken via de ‘patiënten app 

  Al uw afspraken vindt u terug in uw online dossier in de ‘patiënten app’ van uw huisarts. Als voorbereiding op het consult kunt u door uw zorgverlener gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld de 'Positieve Gezondheid' vragenlijst zijn.  

  Zo bereidt u uw afspraak voor

  Behandelingen

  Samen met uw zorgverlener bepaalt u het verloop van uw begeleiding. Dit gebeurt op basis van:

  • De informatie die u zelf geeft
  • Uw eigen hulpvraag
  • De uitslagen van bijvoorbeeld vragenlijsten
  • Kennis over het beloop van bepaalde klachten

  Afhankelijk van uw hulpvraag zal samen met u de keuze gemaakt worden voor de best passende zorg. Bijvoorbeeld:

  • Een verwijzing naar het wijkteam
  • Gesprekken bij de praktijkondersteuner
  • Online hulp
  • Een groepsbegeleiding of workshop
  • Gebruik van medicatie
  • Een combinatie hiervan

  Tegelijk is er ook veel dat u zelf kunt doen om u beter te gaan voelen.

  Kijk hier wat u zelf kunt doen

  Kosten zorgprogramma

  De meeste kosten binnen uw zorgprogramma worden vergoed. En vallen niet onder uw eigen risico. 

  Voor sommige onderdelen van het zorgprogramma moet u wel betalen:

  • Medicatie
   Eigen risico
  • Verwijzing psycholoog
   Eigen risico
  • Beweegprogramma’s of groepscursus
   Afhankelijk van de aanvullende verzekering
  • Psychosomatische fysiotherapie
   Afhankelijk van de aanvullende verzekering
  • Diëtist bij overgewicht
   Valt binnen het zorgprogramma. Bij verwijzing door praktijkondersteuner of huisarts krijgt u 120 minuten per jaar vergoed. Zonder aftrek van eigen risico.

  Meer informatie over zorgprogramma's